Prohlášení Volby pro město
k uspořádání vedení města Bučovice

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za podporu mé osoby i celé Volby pro město v uplynulých komunálních volbách. Velice si vážím hlasů, které jste dali našemu sdružení a umožnili nám tak pokračovat v započaté práci pro město Bučovice. Vaše podpora mě rovněž zavazuje k tomu, abych se opět ucházel o post starosty. Avšak vzhledem k náročnosti profese lékaře, budu nucen v nadcházejícím období výkon své funkce více přizpůsobit svému povolání, péči o pacienty a dalšímu doplňování odbornosti. Jsem si vědom skutečnosti, že i přes dosažený úspěch ve volbách, nebudu úřad starosty vykonávat doživotně. Z tohoto důvodu jsem po dohodě se členy Volby pro město dospěl k rozhodnutí, že tuto funkci budu zastávat jako neuvolněný starosta. Což znamená, že budu vykonávat své zaměstnání a v souběhu s ním budu zastávat post starosty, za který budu pobírat pouze částečnou odměnu (plat) odpovídající době výkonu funkce. I nadále budu část týdne pracovat v úřadu a budu se účastnit rozhodujících jednání v zájmu města. Pro zajištění pokračování v započaté práci a plnění našeho volebního programu bude ve vedení města zřízena funkce druhého místostarosty, kterým bude Michal Crhák. Do jeho agendy bude spadat kultura, spolupráce s osadními výbory místních částí, meziobecní spolupráce a vyhledávání dotací. Věřím, že pan Crhák ve své funkci zúročí zkušenosti získané prací na Odboru pro válečné veterány Ministerstva obrany ČR a dlouhodobým působením v zastupitelstvu města Bučovice. Nové uspořádání vedení města by především mělo přispět ke zkvalitnění a zefektivnění práce pro občany a naše město.

Věřím, že Volba pro město nezklame Vaši důvěru a výsledky naší práce Vás přesvědčíme, že zvolený model vedení města je správný.           

 

 
 

MUDr. Radovan Válek